Synlighet og aktiv deltakelse i sosiale medier systematisert og tilrettelagt.

Sosial plattform inkluderer:

 • Høyst fleksibel / konfigurerbar registrering
 • Privacy (reguler hva som vises til hvem)
 • Effektiv brukerhåndtering
 • Privat samhandling (samhandling med personer innen interessefelt)
 • Aktivitetslogger
 • Varslinger
 • Badges (priser)
 • Poengsystem
 • Konversasjoner
 • Facebook
 • Følgere
 • Foto album
 • Avatar
 • Registrering
 • Fjernlagring
 • Rapporter
 • Generell integrasjon med sosiale medier og blog/forum moduler for øvrig