Gi dine brukere mulighet til å kommentere og komme med innspill.

Kommentarfelt plattform inkluderer:

  • Kommentarer til innholdsartikler
  • Støtte for krav til bruker om registrering
  • Ajax basert / responsiv
  • Høyst konfigurerbar
  • Modul integrasjon med forum, blog og sosial platform